Vestsjællands

Cykelmotion

Bliv medlem

Hej alle.

Hermed indkaldes til generalforsamling d. 20. februar 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

 

Dagsorden er som følgende:

1.      Velkomst

 

2.      Valg af dirigent og stemmetæller (og referent)

 

3.      Bestyrelsens beretning

 

a.       Beretningen

b.      Forslag til vedtægtsændringer

 

4.      Fremlæggelse af regnskab

 

5.      Indkomne forslag

 

6.      Valg af bestyrelse og suppleanter

 

a.       Carsten Fuchs Nielsen er på valg og genopstiller ikke

b.      Karsten Pedersen er på valg og genopstiller ikke

c.       Henrik Pedersen er på valg og genopstiller

7.      Valg af revisorer

8.      Fastsættelse af kontingent, indskud og diæter

9.      Eventuelt

a.       Tak til Carsten Nielsen og Karsten Pedersen, som træder af

 

Har du forslag til yderligere punkter på dagsorden, så bedes du sende dem til din nærmeste mand i bestyrelsen senest d. 6. februar 2019.

 

“At cykle er en herlig måde at motionere på. Du får masser af frisk luft. Du får set dig om i landskabet. Sidst men ikke mindst er det en yderst effektiv måde at holde sig i form på.”