Vestsjællands

Cykelmotion

Bliv medlem

Retningslinjer for træning i vestsjællands cykelmotion.

I Vestsjællands Cykelmotion er vi alle medvirkende til at vores klub og træning bliver en succes. Det er derfor vigtigt, at vi alle kender vores rolle – og det ansvar, der følger med – under træningen.
 
Kaptajnrollen er naturligvis vigtig, men det er mindst lige så vigtigt, at du som rytter, kender dit ansvar, og hjælper med at afvikle træningspasset til glæde og succes for alle.
 
I Vestsjællands Cykelmotion køres der efter færdselsreglerne, og så vidt, det er muligt, har kaptajnen gennemgået kaptajnkurset hos DCU eller DGI.
 
Opdeling af grupper:
 
Hold 1: Begynder.
 
Hold 2: 19 – 24 km i gennemsnit.
 
Hold 3: 25 til 27 km i gennemsnit.
 
Hold 4: 28 til 30 km i gennemsnit.
 
Hold 5: 31 + ”Holdet uden nåde”.
 
For holdene fra 1 til 4 gælder det, at man ikke kører stærkere end det svageste led.
 
Der udnævnes en holdkaptajn til hver gruppe.
 
Ved mere end 16 ryttere i en gruppe, deles gruppen altid i to.
 
Hvis der er defekt – punktering eller lign. – assisteres den “nødstedte” af én – to personer, som bliver og hjælper, mens resten kører et stykke fremad og vender om. På den måde er der ingen, der bliver kolde.
 
Kaptajnens Rolle:
Kaptajnen er turens leder. Han er ansvarlig for hele turens planlægning og gennemførelse, samt at klubbens adfærdsregler overholdes under turen. For kaptajnen gælder følgende:
 • Planlæg en rute, der passer til 2 timer på hverdagsaftener og 3 timer på søndage.
 • Sørg for en afløser til rollen som kaptajn, hvis du selv bliver forhindret.
 • Mød op i god tid (min. 10 min før tur start).
 • Byd velkommen og præsenter dig som dagens kaptajn.
 • Informer om dagens tur (rute, sværhedsgrad og længde i km).
 • Hold mandtal og sørg for at alle kommer med hjem, eller at der er klare aftaler, hvis nogen vælger at køre hjem tidligere!
 • Kaptajnen sørger for indlæggelse af træningspas, intervaller og efterfølgende opsamling, herunder også sikring af, at der varmes op i starten.
 • Kaptajnen henstiller til klubbens adfærdsregler, hvis der er behov inden eller under turen. Eksempelvis kører vi altid med hjelm i Vestsjællands Cykelmotion.
 • Kaptajnen må gerne udnævne medhjælpere, hvis han finder det nødvendigt.
 
§ Det er holdkaptajnens pligt at fortælle et medlem hvis vedkommende har overvurderet sin egne evner, og måske hører til på et andet hold.
 
§ Det er kaptajnen der bestemmer og har det sidste ord.
 
§ Holdkaptajnen kan bortvise medlemmer fra holdet, hvis de ikke overholder reglerne.
 • Giv feedback til bestyrelsen, hvis der er emner/forbedringer der skal tages op.
Rytternes rolle:
 
Som rytter har du naturligvis også et ansvar for, at turen bliver en succes. For alle ryttere gælder derfor følgende: 
 • Overhold altid færdselsreglerne.
 • Følge kaptajnens anvisninger. Har du overskud og lyst, så tilbyd eventuelt at assistere kaptajnen.
 • Giv kaptajnen et praj, hvis der er nogen, der “hænger i bremsen” og ikke selv har luft til at råbe ”opsamling”.
 • Giv beskeder videre under turen: ”Højre/venstre, forfra, bagfra, se op (højre/venstre), stop, fri” o.lign.
 • Meld klart ud under træningen, hvis der er noget, kaptajnen skal tage hensyn til (er tempoet for højt, er ruten for svær eller lign.).
 • Giv besked til kaptajnen, hvis du vælger at forlade holdet under turen.
 • Vær solidarisk med de ryttere, der er langsommere end dig. Er du først på toppen af en bakke, så vend gerne rundt og hent de sidste med op.
 • Ved defekt/styrt skal kaptajnen orienteres. Kaptajnen afgør herefter hvorledes turen skal fortætte.
 • Sørg for at dit eget materiel altid er i orden.
 • Medbring altid vand, proviant, slange(r) og pumpe.
 • Bær altid hjelm. Møder du op uden hjelm vil du blive afvist deltagelse i dagens træning.
 • Giv feedback til kaptajnen, hvis der er emner/forbedringer, der skal tages op.
 • Ved kørsel i Vestsjællands Cykelmotion klubtøj vises der altid takt og tone, hvilket vil sige menneskelig omgængelighed (også kaldet pli).

“At cykle er en herlig måde at motionere på. Du får masser af frisk luft. Du får set dig om i landskabet. Sidst men ikke mindst er det en yderst effektiv måde at holde sig i form på.”